Ebitda- FAVÖK – FAİZ VERGİ VE AMORTİSMAN ÖNCESİ KÂR

Ebitda – Faiz,vergi amortisman öncesi kâr olarak literatüre girmiş ve özellikle şirket satılırken ve şirketin piyasa satış değerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.

EBİTDA – FAVÖK – FAİZ,VERGİ VE AMORTİSMAN ÖNCESİ KÂR

Şirketimizin değerini tespit ederken bir takım yöntemler var ve bunlar indirgenmiş nakit akımı, karşılaştırılabilir piyasa yöntemi, net defter değeri yöntemi olarak sıralanabilir, bu yöntemler hem uzun soluklu hem ekip çalışmasını gerektiren hem de  maliyetli çalışmalardır.

Burada bir  kavram daha var o da ebitda kavramı ve aynı zamanda bir de ebitda çarpanı var ebitda nedir diye soracak olursanız ingilizcesi ile hiç uğraşmayıp bunun türkçesi faiz, vergi, amortisman öncesi kâr yani net kârın üzerine faiz, amortisman ve vergi gibi rakamlarınızı üstüne koyduğunuz zaman çıkan bir değer var,son yıllarda özellikle son 10 yıldan beri Ebitda konusu çok ciddi piyasaların gündemine oturmuş konulardan birisi ve finansal hesaplama yöntemidir.

Çünkü şirketin aslında kazanç yaratma potansiyelini veriyor baktığınız zaman gelir tablosunun en altında şirket net kâr yaratabiliyor ondan önce bir takım değerler var ama aslında önemli olan da şirketin yarattığı faaliyet kârı ve bu ebitda kavramı yani faiz, vergi, amortisman öncesi kar, özellikle şirket alımlarında ve şirket birleşmelerinde çok kullanılan bir finansal gösterge haline geldi.

EBİTDA ÇARPANI

Sebebine gelince de bu çarpanı tespit ederken, aslında şirketin finansal tablolarını da Türkiye Finansal Raporlama standartlarına göre de hazırlamak gerekiyor, çünkü Türkiye finansal raporlama standartlarına göre EBITDA bulunduğu zaman vergi politikalarının ve muhasebe politikalarının ülkelere göre değişikliklerinin hepsini absorbe ediyor, yani bütün farklılıkları gideriyor,sizin eğer uluslararası pazardan bir alıcınız varsa sizin o mali tablolarınızı daha kolay okuyabiliyor, bunun sonucunda çıkan Ebitdayı daha iyi anlayabiliyor,siz Ebitdayı bu söylediğim yöntemlere göre bulduktan sonra faaliyet gösterdiğiniz sektörde bir ebitda çarpanı var,bu ebitda çarpanı da örnek veriyorum sizin bir restoran zinciriniz var ve yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz ve araştırdınız bu yiyecek içecek sektöründe ebitda çarpanı 12,siz şirketinizin mali tablolarını Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre düzenlediniz ve bunun sonucunda ebitdanızı buldunuz ondan sonra diyelim ki 2 milyon TL buldunuz bunu 12 ile çarptığınız zaman şirketinizin değeri 24 milyon TL olarak ortaya çıkıyor ve tekrar  şunu belirtmem gerekir ki bu pazarlık öncesi şirketinizin değerini ortaya koyuyor.

ŞİRKET DEĞERİNİN DOĞRU HESAPLANMASI

Ancak şirketinizin sahip olduğu farklı birtakım değerlerle bu rakam bunun da üzerine çıkabilir bununda aşağısına inebilir.Ebitda bu açıdan önemli bir finansal gösterge ama ebitda her şey demek değil,ebitdanın da kendine göre birtakım dezavantajları var,bu dezavantajlar da nakit akışı esas almıyor, gelirlerin içerisinde bir takım sahte gelirler olabiliyor, şirketin faaliyetiyle ilgili olmayan birtakım gelirler giderler olabiliyor, sahte gelir nedir dediğiniz zaman bir gelir yaratmış ve bunu muhasebeleştirip finansal tablolarınıza almış olabilirsiniz ama eğer o geliri tahsil edemeyeceksiniz o sizin için sahte bir gelir oluyor ama unutmayın ki bütün ödemeler gerçek ne olursa olsun, eğer geliriniz sahteyse ve tahsil edemeyeceğiniz bir gelir varsa o gelirde ki o şüpheli durumu hesaba katmadan ona göre bir takım harcamalar yapıyorsanız, unutmayınız ki ödemeler gerçek ve bir gün zorlukla karşılaşma durumunda kalabilirsiniz.

Onun için bunların hepsinden arındırılmış bir şekilde Ebitdanın hesaplanması gerekiyor,bu sebeple de diğer yöntemleri de şirketiniz de uygulayabilirsiniz ama Ebitdayı da çok düzgün hesaplamanız ve onunla masaya oturmanız da ve faaliyet gösterdiğiniz sektörde de ebitda çarpanının kaç olduğunu araştırmaktan da geri kalmamanızı da özellikle öneriyorum.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir