HAKKIMDA

1965 yılında İstanbul’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İktisat Lisansını ve akabinde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsünde İşletmecilik – İhtisas Lisansüstü eğitimini tamamladı.

Profesyonel İş Yaşamına 1987 yılında Hisar Çelik Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş’de Finansman Şefi olarak başlayan KABAALİOĞLU,daha sonraki yıllarda Maret, Daf – Tırsan,Tırsan, Emiroğlu Holding,Elkay A.Ş,MKS DEVO KİMYA A.Ş ve TETAŞ A.Ş isimli özel sektör kuruluşlarında Bütçe Planlama Şefliği,Satınalma ve İthalat Müdürlüğü,Finansman Müdürlüğü ve Direktörlüğü, Mali İşlerden Sorumlu Direktör ve Genel Müdür Yardımcılığı,CFO ve İcra Kurulu Üyeliği ile Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur.

2002-2003 yıllarında İMED – İşletme İktisadı Enstitüsü Mezunlar Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi ve toplumsal ve mesleki sorunlara yönelik çalışma grubu başkanlığı,2007 – 2010 yıllarında “ Tüketiciler Derneğinde “ Yönetim Kurulu Üyeliği ve Finans Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan KABAALİOĞLU,Türkiye Finans Yöneticileri Vakfında 1998-2011 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği/ Denetçi ve Kobi Çalışma Grubu yöneticiliğini ve 2011-2013 yılları arasında MUMEYEK – Muhasebe –Finans Mesleki Yönetim,Eğitim ve Kültür Vakfında Uygulamacı Kurul Üyesi olarak görev yapmıştır.

Bugüne kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ve İşletme İktisadı Enstitüsü’nde Lisans üstü programlarda öğrencilere “ Yatırım Projeleri” konusunda ve KOSGEB ile Sanayi Odası ve Ticaret Odaları bünyesinde Kobi Yöneticilerine “ Yatırım Projesi Hazırlanması ”  “ Finansal Matematik” “ İşletme Sermayesi yönetiminin önemi” ve “ Finansal Analiz” konularında eğitimler vermiştir.1998 – 2011 yılları arasında T.Finans Yöneticileri Vakfında – Kobi Çalışma Grubu Yöneticiliği yaptığı dönemde “ Finans Matematiği” “ Excel Fx Finansal Fonksiyonlar eğitimi” “ Sabit Varlık yatırımlarının planlanması ve projelendirilmesi” eğitimlerini Finans Kuruluşlarının Mali Analiz, Kredi Tahsis ,Pazarlama bölümü yöneticilerine vermiştir.

Paylaş