İşletme Sermayesi Yetersizliğinin Sonuçları

İşletme sermayesi yetersizliği, bir işletmenin günlük operasyonlarını sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu likiditeye sahip olmaması durumunu ifade eder. İşletme sermayesi yetersizliği çeşitli olumsuz sonuçlara yol açabilir: İtibar kaybı: İşletme sermayesi yetersizliği, tedarikçilere olan borçların ödenememesi veya ödeme gecikmeleri gibi durumlar nedeniyle Devamını oku

Çalışma Sermayesinin Doğru Yönetimi İşletmeler İçin Neden Önemlidir ?

İşletme sermayesi yönetimi, bir işletmenin günlük operasyonlarını sürdürmek ve finansal hedeflerine ulaşmak için gereken sermayeyi etkili bir şekilde kullanma sürecini ifade eder. İşletme sermayesi, işletmenin kısa vadeli varlıkları olan stoklar, alacaklar ve nakit gibi unsurlardan oluşur ve işletmenin likidite durumunu Devamını oku

Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Net Bugünkü Değer Nedir ve Nasıl Hesaplanır ?

Net Bugünkü Değer bir yatırım projesinin bugünkü değerini hesaplamak için kullanılan finansal bir yöntemdir. Net Bugünkü Değer, bir yatırımın gelecekte beklenen nakit akışlarının bugünkü değerini, yani bugünün değeri olarak ifade eder. Pozitif bir Net Bugünkü Değeri, bir yatırım projesinin beklenen Devamını oku

Başabaş Noktası Analizi yapmanın İşletmeler Açısından Önemi Nedir ?

Başabaş analizi, işletmelerin karar alırken ve stratejilerini planlarken kullanılan önemli bir yönetim aracıdır. Bir işletmenin belirli bir faaliyet dönemi içinde gelirlerinin giderlerine eşit olduğu noktayı belirler. Bu analiz, işletmelerin faaliyetlerini değerlendirmek, mali performanslarını anlamak ve stratejik kararlar almada yardımcı olmak Devamını oku

Nakit Dönüşüm süresinin İşletme Sermayesi yönetimi açısından önemi

Nakit Dönüşüm Süresi, bir şirketin nakit varlıklarını işletme döngüsü içinde nasıl döndürdüğünü ölçen bir finansal analiz aracıdır. Nakit dönüşüm süresi, firmanın stok tüketilme süresi, alacak tahsil süresi ve Ticari borç ödeme süresi gibi bileşenlerin toplamını yansıtarak şirketin nakit döngüsünü değerlendirmeye Devamını oku

Yatırım Projelerinin Dinamik Analiz Ölçütleri nelerdir ?

Yatırım projelerinin dinamik analizi, projenin gelecekteki performansını değerlendirmek için kullanılan yöntemlerin bir bütünüdür. Dinamik analiz ölçütleri, yatırım projelerinin ekonomik değerlendirmesinde kullanılan finansal metriklerdir. Yatırım projesi dinamik analiz ölçütleri, bir yatırım projesinin performansını ölçmek için kullanılan çeşitli finansal ölçümlerdir. Bu ölçütler, Devamını oku

Başarılı Bir Girişimcinin Dikkate Alması Gereken Tavsiyeler

Tutkulu bir konu seçin: Başarılı bir girişimci olmanın temelinde tutkulu olduğunuz bir konuda çalışmak yer almaktadır. Kendi ilgi alanlarınıza ve yeteneklerinize dayalı bir iş fikri seçin ve bu konuda tutkulu olun. Tutkulu olduğunuz bir alanda çalışmak, zorluklara karşı daha dirençli Devamını oku

PROJESİZ YATIRIM YAPAN İŞLETMELER BELİRSİZLİĞE YELKEN AÇARLAR !

Yatırım yapmayı düşünen firmaların büyük çoğunluğu proje yapmıyorlar.
Yatırım planlayanlar, ancak öz kaynakları yetersiz olanlar ise projelendirmeyi sadece yabancı kaynak temini için yapıyorlar.
Oysa ki yatırım projesi bir hareket planıdır ve işletmenin 5 yada 10 yıllık geleceğinin planlamaya uygun olarak yönetildiğinin kılavuzu olacaktır.
Hiçbir yatırım projesi, harcamalarının gerçekleşmesi akabinde çok kısa bir sürede serbest net nakit akımı yaratmaz ve eğer kredi ile finanse ediliyor ise mutlaka geri ödemesiz döneme sahip olmalıdır.
Ancak Türkiye’de mevduatların ortalama vadesinin 38 gün olması, yıllardır bu seviyede devam ediyor olması ve sermaye piyasalarının sığlığı sebebi ile yatırımlar kısa vadeli krediler ile finanse edilmek zorunda kalınıyor ve neticesinde finansal başarısızlık ile karşılaşılıyor.