Yatırım projesi hazırlamak neden önemlidir ve hazırlanmadığı takdirde sonuçları nedir

Sefa KABAALİOĞLU – Yatırım projesi hazırlamak neden önemlidir

YATIRIM PROJESİ YAPILMA KARARI

Şirketini büyütmek isteyen kobiler ve işletmeler maalesef ki yatırım kararlarını verirken yatırım projesi hazırlamıyorlar ya da halk içinde çok sıklıkla kullanılan yatırım fizibilitesi maalesef yapmıyorlar ve bu sebepten dolayı da çok ciddi anlamda yatırımların battığını  görüyoruz.Özellikle yeni iş kuracak girişimcilerin yatırım projesi yapmadan bir finansal plan hazırlamadan işe giriştiklerini görüyoruz işin en basit hadisesinden bir tanesi eğer yüz metre ilerinizde aynı işi yaptığınız bir firma varsa ve siz ondan farklı değilseniz o yatırımı yapmamanız gerekiyor ama eğer yatırım yapmak istiyorsanız o yatırımı yapmak içinde elinizde kullanacağınız araçlar var, bu araçlardan en önemlisi bir kere yatırım için yatırım fizibilitesi yapmanız gerekiyor ve bu yatırım fizibilitesini yaparken de bütün şirketteki dinamiklerin bu yatırım projesi yapılmasına katkı sağlaması ve bu sürecin içinde olması gerekiyor.

YATIRIM PROJESİ DİNAMİK ANALİZ ÖLÇÜTLERİ

Bunun sonucunda bunlar belirlendikten sonra elinizde olması gereken önemli bilgiler var,birincisi, yatırımın tutarı, ikincisi yatırımın  sağlayacağı faydanın ekonomik ömrü, yatırımın ekonomik ömür sonundaki hurda değeri gibi birtakım verilerin toplanması ve elinize gelmesi gerekiyor, bütün bu veriler toplandıktan sonra bir takım analizler yapılıyor,bu analizlerin içinde en önemlisi tabii ki nakit akış tablosu yapılacak nakit akış tablosundan sonra proforma gelir tablosu ve proforma gelir tablosundan sonra da bir takım dinamik analiz ölçütleri yapılacak, bunlar nedir?   yatırım kendini kaç yılda amorti edecek? buna aynı zamanda teknik terim ile indirgenmiş geri ödeme süresi deniyor yada net bugünkü değeri kaç para olacak? burada net bugünkü değeri dediğimizde bize yatırım tutarı verildi ve yatırımın önümüzdeki ilk 5 yılda sağlayacağı nakit akışları çıkartıldı,bunlar satış yöneticisi tarafından çıkarılacak ve o gelecekteki 5 yılda sağlanacak nakit akışlarının bugünkü değeri bulunacak ve başlangıçta bir yatırım yapacaksınız bir makine ekipman alacaksınız o başlangıçtaki yatırım değerinden çıktıktan sonra o yatırımın net bugünkü değerini bulacaksınız ve net bugünkü değerin sıfırdan büyük olması  gerekiyor ama sizin elinizde eğer iki üç tane proje varsa ve bu 3 tane proje arasından en karlı projeyi seçmek istiyorsanız örnek veriyorum size bir tanesinin net. bugünkü değeri 10 çıktı, bir tanesinin 15 bir tanesinin 25 çıktı net. bugünkü değeri hangisinin çok daha büyük ise o projenin daha kârlı olduğu, daha fazla kârlılık getireceğini yorumlamanız gerekir ve o projeye mutlaka karar vermeniz gerekir.

ALTERNATİF VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KARAR VERİLMESİ

Onun için bir yatırım yapmadan evvel mutlaka bu işi bilen birisine yatırım projesi yaptırmanız ve o yatırım projesinde çıkan sonuca göre yatırım yapma yada yapmama kararı vermenizde büyük fayda var çünkü yıllar yılı biriktirdiğiniz birikimlerinizin boşa gitme olasılığı var,burada çok önemli kriterlerden bir tanesi de o projenin kârlılığını tespit ederken aynı zamanda bir de duyarlık analizi yapılıyor yani duyarlık analizi nedir? size söyleyeyim ben sizin yerinizde olsam yatırım yapmadan önce şunu sorarım, cebimde yatırım yapmak için 5 milyon var,eğer ben bu 5 milyon TL’yı  yatırıma dönüştürmeyip  en risksiz getirisi olan bir hazine bonosuna, repoya yada bir vadeli mevduata bağladığım zaman ne kadar faiz geliri elde edeceğim diye ona bakmam lazım öteki tarafta da şimdi o parayla makine alacağım, ekipman  alacağım, bina alacağım, insanları istihdam edeceğim, bir sürü insanlarla konuşacağım, o insanların dertlerini çekeceğim, o mal oldu olmadı  kaliteli çıktı, kaliteli çıkmadı, müşteri şikayetleri ile uğraşacağım derken işte orada çok önemli bir nokta var yatırım projesi yapmanız gerekiyor o yatırım projesinin sonucunda da sermayenin alternatif maliyeti olan en risksiz  getiri aracı olan Hazine bonosu devlet tahvili ile repo yada vadeli mevduatın getirisine bakıp onun üzerinde eğer 12-13 puan daha fazla getiri getiriyorsa ve bunun  değeceğine inanıyorsanız ondan sonra yatırım kararını vermelisiniz yani. yatırım projesi yapmadan gelecekteki satışlarınızı tahmin etmeden makine ekipmana kaç para vereceğinizi başlangıçta cebinizden ne kadar para çıkacağını görmeden bu o yatırımın getirisinin yüzde kaç olduğunu, alternatif maliyetin ne olduğuna bakmadan karar vermeyin. aksi takdirde yıllar yılı emekle terle kazandığınız paraları bir anda kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir