İşsizlik sigortasının kapsamı ve yararlanma koşulları nelerdir

İşsizlik sigortasının kapsamı ve yararlanma koşulları nelerdir

İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANMA KOŞULLARI NELERDİR ?

İşsizlik çok kötü bir şey ama maalesef yaşamımızın içerisinde inişler ve çıkışlar da var. Bugün çalışıyorken yarın öbür gün işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz bu bizden kaynaklanmayabilir, işverenden  ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlardan yada dünyadaki gelişmelerin ülkeye yansımasından kaynaklanabilir. Peki böyle beklenmedik bir durumla ve kendi istek ve kusurumuzun dışında karşılaştığımız zaman acaba hayatımızı devam ettirebilmemiz için bize birileri getirip de al işsizlik döneminde bu parayla geçimini sağla diyor mu evet sağla diyor, kim sağla diyor sosyal sigortalar kanununda şöyle bir tanım yapılıyor .Diyor ki sen eğer bir iş yerine bağlı ve aynı zamanda bir hizmet akdine bağlı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışıyorsan işsiz kaldığında işsizlik sigortasından yararlanabilirsin diyor, ama sadece bunlar değil aynı zamanda yine Türkiye’de yürürlükte olan iş kanunu kapsamında taksi dolmuş gibi toplu taşıma aracı işi yapanlar Kültür ve Turizm bakanlığın belirlediği alanlarda, yine bir veya birden fazla kişinin emrinde bir ay içerisinde on günden daha az kısmi süreli çalışanlar da aynı zamanda işsizlik sigortasından yararlanabiliyor. Yani eğer siz biraz önce saydığım alanlarda çalışıyor ve kendi istek ya da kusurunuz dışında işsiz kalmışsanız evet sizin işsiz kaldığınız dönemde yeniden iş bulana kadar ki o süreçte size devlet tarafından yani İŞKUR tarafından bir işsizlik ödeneği sağlanıyor ve siz yeniden iş bulana kadar o iş arama sürecinde kendi giderlerinizi ailenizin yaşamını sağlayabilmek için belirli miktarda bir işsizlik ödeneğine hak kazanıyorsunuz.

İŞSİZLİK SİGORTASINA HAK KAZANABİLME KRİTERLERİ

İşsizlik ödeneğine hak kazanabilmek içinde birtakım kriterler konmuş. Yani siz hizmet akdinize son verilmeden önce yüz yirmi gün süreyle prim ödemiş ve sürekli olarak çalışmış olmanız gerekiyor. Hizmet akdinize son verilmeden önceki üç yıl içerisinde en az altı yüz gün işsizlik primi ödemeniz gerekiyor ve sonuç itibariyle hizmet akdiniz fesih edildikten sonra da en geç otuz gün içerisinde ikâmetgahınızın bulunduğu ya da işyerinizin bulunduğu yerdeki İŞKUR’un hizmet merkezine gidiyorsunuz ,işsiz kaldığınızı bildiriyorsunuz.

İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNDE İŞTEN ÇIKIŞ KODU NE OLMALIDIR ?

Eğer iş yerinizden aldıysanız sigortalı işten ayrılış bildirgesini veriyorsunuz ve onlarda size

işsizlik ödeneği bağlıyorlar ama dikkat edin özellikle iş yerinden sizin istek ve kusurunuz

dışında işveren tarafından o belirsiz süreli iş sözleşmenizin sonlandırılması gerekiyor ve işten ayrılış bildirgenizde sıfır dört yani işveren tarafından herhangi bir haklı sebebe dayanılmadan iş akdinizin

fesih edilmesi gerekiyor.

İşsiz kalabilirsiniz bu hepimizin başına gelebilir ama işsiz kaldığınız zaman yeni

iş arama sürecinde İŞKUR tarafından işsizlik ödeneği alabilmeniz için bu şartları sağlamanız gerekiyor

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir