Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan analiz ölçütleri

Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan dinamik analiz ölçütleri,bugünkü değer,net bugünkü değer,indirgenmiş geri ödeme süresi,iç verim oranı,duyarlılık analizi ve fayda maliyet oranı

YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN DİNAMİK ANALİZ ÖLÇÜTLERİ

Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan analizleri iki gruba ayırabiliriz bir tanesi ticari kârlılık analizi diğeri de duyarlılık analizidir.

Ticari kârlılık analizini incelediğimizde finansal yatırımın finansal sonuçları açısından değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar ve o yatırım projesinin ret ya da kabul edilebilir olup olmadığının sonucunu verir.

YATIRIM PROJESİNDE PARANIN ZAMAN DEĞERİNİ DİKKATE ALAN DİNAMİK ANALİZ ÖLÇÜTLERİ

Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde ve ticari kârlılık analizlerinde paranın zaman değerini dikkate alan ve almayan yöntemler vardır,enflasyonist dönemlerde ve özellikle ülkemizde paranın zaman değerini dikkate almayan yöntemler kullanıldığı takdirde o yatırım projesinin yapılabilirliği ya da reddedilme noktasında yatırımcıya yanlış bilgiler ve yanlış sonuçlar verebilir bu sebeple paranın zaman değerini dikkate alan yatırım projesi dinamik analiz ölçütlerinin değerlemede esas alınması ve kullanılması çok önem arz etmektedir.

NET BUGÜNKÜ DEĞER VE YATIRIMIN EKONOMİK ÖMRÜ

Bunları sıralayacak olursak birincisi net bugünkü değer yöntemi ikincisi fayda maliyet oranı ve üçüncüsü iç kârlılık oranıdır,bu üç oran bir yatırım projesinin kabul ya da ret konusunda karar verilme aşamasında paranın zaman değerini de dikkate aldığında çok doğru sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz,şimdi bu kavramları açtığımızda bir yatırımın ekonomik ömrü o yatırımdan beklenen nakit akışlarının ömrüyle aynı olmayabilir bu sebepten Türkiye’de yapılacak yatırım projelerinde  gelecekteki beş yıllık projeksiyonun dikkate alınması çok önemli çünkü Türkiye çok dinamik bir ülke,gerek ülkenin ekonomik yapısının iç dinamikleri ve gerekse de dünyadaki gelişmelerden direkt etkilenmesi nedeniyle kısa vadeli projeksiyonlar yapmakta büyük fayda vardır.Bu bağlamda da gelecekteki serbest net nakit akımlarının bugünkü değerinin başlangıçta ya da yatırım sürecinde yapılacak yatırım harcamalarının yine bugünkü değerlerinin arasındaki fark net bugünkü değeri vermektedir,net bugünkü değer her zaman olumlu olmalıdır eksi çıkan bir net bugünkü değere sahip yatırım projesi kabul edilemez her zaman pozitif olmalıdır eğer bir yatırımcının önünde değerlendireceği iki üç tane yatırım projesi varsa bu yatırım projelerinin içerisinde o olumlu fark hangi yatırımda daha büyük ise o yatırımı seçmesinde o yatırıma kabul onayı vermesinde büyük fayda olacaktır.

FAYDA MALİYET ORANI

İkincisine yani fayda maliyet oranına geldiğimizde yine gelecekte yaratılacak serbest net nakit akımlarının başlangıçta ya da yatırım döneminde yapılacak yatırım harcamalarının bugünkü değerlerine oranlandığında eğer o oran bir ve birden daha büyük çıkıyorsa o yatırıma yapılabilir kararı alırsınız ama eğer birin altında çıktıysa o yatırım için ret kararı verebilirsiniz.

İÇ VERİM ORANI VE DİNAMİK ANALİZLER NETİCESİNDE YATIRIM KARARI

Yine yatırım projesinin değerlendirilmesinde önemli olan dinamik analiz ölçütlerinden bir tanesi de iç kârlılık oranıdır ve iç kârlılık oranı da net bugünkü değeri sıfıra eşitleyen orandır,bunun açıkçası diğer bir anlamı da iç verim oranı dır,yani aslında projenin ne kadar kârlı olduğunu ortaya çıkarır ve siz sonuç itibariyle alternatif sermaye maliyetleriyle onu karşılaştırdığınızda o projenin yaratacağı İç verim oranının alternatif sermaye maliyetlerinden yüksek ise projeye kabul eğer düşük ise projeye red onayı verebilirsiniz.

Netice itibariyle bir yatırım projesinin değerlendirilmesinde paranın zaman değerini dikkate alan net bugünkü değer fayda maliyet oranı ve iç kârlılık oranını yapmadan ve bunların sonuçlarını doğru analiz etmeden yatırım kararı verilmesinin doğru olmadığını söyleyebilirim.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]
Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir