Nakit Dönüşüm süresinin İşletme Sermayesi yönetimi açısından önemi

Nakit Dönüşüm Süresi, bir şirketin nakit varlıklarını işletme döngüsü içinde nasıl döndürdüğünü ölçen bir finansal analiz aracıdır. Nakit dönüşüm süresi, firmanın stok tüketilme süresi, alacak tahsil süresi ve Ticari borç ödeme süresi gibi bileşenlerin toplamını yansıtarak şirketin nakit döngüsünü değerlendirmeye yardımcı olur. Nakit dönüşüm süresi ne kadar kısaysa, şirketin nakit döngüsü o kadar hızlıdır ve nakit yönetimi o kadar etkili olarak yapılmaktadır.

Nakit Dönüşüm Süresi bir şirketin üretim ve satış faaliyetleri ile nakit döngüsü arasındaki zaman aralığını ölçen bir finansal orandır. Şirketin ürettiği mal ve hizmetlerin satışından nakit tahsilatına kadar geçen süreyi ifade eder. Nakit Dönüşüm Süresi hesaplanırken şirketin satışların tahsil edilmesi için harcadığı ortalama süre, satın aldığı mal ve hizmetler için ödeme yapması için geçen ortalama süre ve stok döngüsü için harcadığı ortalama süre dikkate alınır.

Nakit dönüşüm süresi, bir şirketin nakit varlıklarını, işletme döngüsü içerisindeki stok tüketilme süresi, alacak tahsil süresi ve Ticari borç ödeme süresi gibi faktörleri dikkate alarak hesaplanan bir finansal orandır. Nakit dönüşüm süresi, bir şirketin stoklarını satarak nakde dönüştürme sürecini, müşterilerinden tahsilat yaparak nakde dönüştürme sürecini ve tedarikçilere ödeme yaparak nakde dönüştürme sürecini analiz ederek, şirketin nakit döngüsünü değerlendirmeye yardımcı olur.

Nakit Dönüşüm Süresi, aşağıdaki formülle hesaplanabilir:

Nakit Dönüşüm Süresi = Stok Tüketilmesi Süresi + Alacak Tahsil Süresi – Ticari Borç Ödeme Süresi

Her bir bileşenin hesaplanışı şu şekildedir:

Stok Tüketilme Süresi: Şirketin stoklarını ne kadar süreyle elinde tuttuğunu gösteren bir finansal orandır. Stok Tüketilme süresi, genellikle Satışların Maliyetinin / ortalama stoklara bölerek hesaplanır.

Stok Devir Hızı ve Stokların Tüketilme Süresi  = ( Satılan Malın Maliyeti / Ortalama Stoklar ) * 365

Alacak Tahsil Süresi: Şirketin alacaklarını tahsil etme süresini gösteren bir finansal orandır. Alacak Tahsil süresi, genellikle ortalama alacak seviyesini net satışlara bölerek hesaplanır.

Alacak Tahsil Süresi / Alacak Devir Hızı  = (Ortalama Ticari Alacaklar / Net Satışlar) * 365

Ticari Borç Ödeme Süresi: Şirketin borçlarını ne kadar süreyle ertelediğini gösteren bir finansal orandır. Ticari Borç Ödeme süresi, genellikle ortalama Ticari borç seviyesini Dönem İçi Alışlara ya da Satış Maliyetine bölerek hesaplanır.

Ticari Borç Ödeme Süresi = (Ortalama Ticari Borçlar / Satılan Malın Maliyeti ) * 365

Nakit dönüşüm süresi hesaplandıktan sonra, sonuç negatifse, şirketin nakit döngüsü olumlu yönde hızlıdır, yani nakit yönetimi etkilidir. Ancak, sonuç pozitifse, şirketin nakit döngüsü olumsuz yönde yavaşlamıştır ve nakit yönetimi dikkat gerektiren bir alan olabilir.

Örneğin, bir şirketin ortalama stok tüketilme süresi ya da stokların satılma süresi 50 gün, ortalama alacak tahsilat süresi 30 gün ve ortalama tedarikçi ödeme süresi 40 gün ise, Nakit Dönüşüm Süresi aşağıdaki gibi hesaplanır:

Nakit Dönüşüm Süresi = (50 + 30) – 40 = 40 gün

Bu hesaplama, şirketin nakit döngüsü süresinin ortalama 40 gün olduğunu gösterir. Ancak, Nakit Dönüşüm Süresinin yüksek olması, şirketin nakit akışının yavaş olduğunu ve nakit akışını artırmak için çaba sarf etmesi gerektiğini gösterir.

Nakit dönüşüm süresi ne kadar kısa ise, şirketin nakit döngüsü o kadar hızlıdır ve nakit varlıkları daha etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak, her şirketin nakit dönüşüm süresi farklı olabilir ve sektöre, şirketin büyüklüğüne, iş modeline ve diğer faktörlere bağlı olarak değişim gösterebilir.

Nakit dönüşüm süresi, bir şirketin nakit olarak elde tuttuğu stoklarının veya alacaklarının ne kadar sürede nakde dönüştüğünü ölçen bir finansal performans göstergesidir. Nakit dönüşüm süresi, şirketin nakit akışının etkinliğini değerlendirmeye yardımcı olabilir ve işletme sermayesi yönetimi açısından önemlidir.

Nakit dönüşüm süresi, gün cinsinden ifade edilir ve daha kısa bir süre, şirketin nakit yönetiminin daha etkili olduğunu gösterir. Ancak, farklı sektörler ve şirketler arasında farklı nakit dönüşüm süreleri normal olarak görülebilir, bu nedenle kendi sektörünüzdeki veya diğer şirketlerle karşılaştırarak değerlendirme yapmak önemlidir.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir